0

PRIVACY-BELEID hej hej

In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens hej hej zowel online (onder meer via onze websites) als offline verzamelen en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om u als bezoeker van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. In deze privacy-policy omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij het belang van uw privacy en het u goed van dienst te kunnen zijn altijd voorop zal staan.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een bestelling van producten via onze website, webshop of via de telefoon.

Uw bestelhistorie wordt gekoppeld aan uw naam en e-mailadres. Wij hebben dan inzichtelijk wanneer u ons heeft bezocht en kunnen u beter van dienst zijn. Ook is dit voor u handig zodat u altijd kunt opvragen wanneer u ons heeft bezocht en ook om achteraf van dienst te kunnen zijn (bijvoorbeeld een pro forma factuur). Voor marketingdoeleinden stellen wij op basis van uw bestelhistorie een profiel op of categoriseren wij u tijdelijk waarmee wij u gericht per e-mail kunnen benaderen met relevante informatie, bijvoorbeeld in verband met door ons in de toekomst te organiseren activiteiten. Voor strategische doeleinden maken wij anonieme analyses op basis van de bestelhistorie, eventuele bestelnotities en postcode.

Om welke gegevens gaat het?

 1. Persoonsgegevens
  Bij het plaatsen van een bestelling zijn een aantal gegevens verplicht zodat wij u kunnen identificeren als de rechtmatige eigenaar van de bestelling.Voornaam en achternaam – verplicht
  E-mailadres – verplicht
  Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) – verplicht
  Telefoonnummer – verplicht
  Bestelnotities – optioneel
  Bedrijfsnaam – optioneelBovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  Gekochte producten te kunnen uitgeven en toesturen.
  Te informeren over de bestelling en producten die online zijn gekocht.
  Om u gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen of aan te spreken.Bepaalde gegevens zoals postcode, woonplaats, worden ook anoniem verwerkt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.
 2. Betaalgegevens
  De betaling wordt verzorgd door een andere partij, een Payment Service Provider (PSP). Op het moment dat u akkoord gaat met de bestelling en wilt afrekenen dan verlaat u tijdelijk de webshop en wordt u geleid naar een PSP. Zij verzorgt de betaling. U logt zelf in uw bankomgeving. Zodra de betaling akkoord is, krijgen wij dit door en wordt de bestelling afgerond. In dit proces worden er door hej hej geen persoonsgegevens gedeeld. Wij geven slechts aan de PSP een code door welk bedrag in rekening moet worden gebracht en de PSP laat elektronisch via een code weten of dit gelukt is of niet. Wij ontvangen geen bank of kaartgegevens. Wel verwerken wij uw betaalmethode.
 3. Transactiegegevens
  In uw bestelhistorie verzamelen en verwerken wij ook de transactiegegevens. Dit is nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst en het verzenden van uw bestelling. Het kan hier dan gaan om: datum en tijd uitgifte bestelling, adres, prijstype, uw akkoord met de algemene voorwaarden en registratie van andere opties die al dan niet tijdelijk worden aangeboden in het bestelproces. Deze gegevens worden ook anoniem gebruikt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.
 4. Accountgegevens
  In het bestelproces worden ook een inlog en wachtwoord aangemaakt. Deze worden vastgelegd om een vervolgaankoop in de webshop te faciliteren. Per e-mailadres kan er één account worden aangemaakt.
 5. Communicatievoorkeuren
  Wij willen graag met u in contact komen en ook blijven. Wij doen dit op verschillende manieren. Een veel gekozen manier is om met u via e-mail te communiceren. Wij hebben verschillende soorten e-mails die u kunt ontvangen.Wij bevestigen uw aankoop altijd via e-mail. Dit is een automatisch gegenereerd bericht en is onvermijdelijk.Tot het verzenden van de bestelling kunnen wij u servicemails sturen. Dit heeft o.a. als doel u te informeren over uw bestelling. U kunt zich hiervoor afmelden in de link die in de e-mail wordt meegestuurd. Ook als u zich heeft afgemeld kunt u nog een e-mail ontvangen als wij dat toch belangrijk vinden voor uw bestelling. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een gewijzigde tijd van levering of annulering. In sommige uitzonderlijke gevallen zullen wij ook trachten telefonisch contact op te nemen.Ook na uw bezoek willen wij graag met u in contact blijven. Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaring en zullen hier dan ook veelal om vragen. Indien u zich heeft afgemeld voor de servicemails dan ontvangt u geen e-mails met een verzoek om aan een enquête deel te nemen.Als u aangegeven heeft ons te willen volgen, sturen wij u periodiek een nieuwsbrief met informatie omtrent hej hej en eventuele aanbiedingen waarvan wij u graag als eerste van op de hoogte stellen.Periodiek sturen wij een nieuwsbrief naar alleen degenen die dat hebben aangegeven middels aanmelding via de website. Bevestiging via e-mail als de bevestiging bijvoorbeeld telefonisch of in persoon is gedaan.Indien u deelneemt aan een promotie dan verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens waaronder uw naam, e-mailadres en opmerkingen met als reden om met u te communiceren in het kader van deze promotie.
 6. Correspondentiegegevens
  Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. U heeft de keuze om te reageren op e-mails of uitingen van ons via e-mail of via social media. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie. Mochten wij bepaalde delen van uw correspondentie willen delen via media dan vragen wij uw toestemming vooraf. Het kan dan gaan om het delen van een bepaalde ervaring of quote.
 7. Beeld- en/ of geluidsopnamen
  Tijdens het bezoek aan o.a. promotie evenementen van hej hej, kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer wij deze opnamen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden zoals filmpjes of foto’s delen via social media of via andere media zoals de krant of TV dan zullen wij dat vooraf kenbaar maken bij onze promotie tools (zoals onze promotie ijsbus).
 8. Website en webshop bezoek
  Onze website en webshop maken gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Sommige cookies zijn nodig voor een juiste werking van de website en webshop. Wij doen dit zodat wij weten of het gaat om een eerste bezoek aan de website, benodigde tijd om een bestelling te plaatsen, welke webpagina’s bezocht worden, of de webshop goed werkt of geoptimaliseerd kan worden, waar in het bestelproces iemand afhaakt, mogelijkheid om snel in te loggen in uw persoonlijk web account.

Wilt u liever geen persoonsgegevens met ons delen?

Bij het niet willen verstrekken van bepaalde persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) kan een transactie niet worden verricht.

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Website

Onze websites bevatten koppelingen naar websites van derden. Als de bezoeker van de website deze koppelingen volgt, wordt onze website verlaten. Dit privacy beleid dekt niet het gebruik van de website van derden en om deze reden aanvaardt hej hej geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren u dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.

Uw bezoek aan promotie doeleinden van hej hej.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Mocht er sprake zijn van bijvoorbeeld klantenservice dan zullen contactgegevens zoals bijvoorbeeld e-mail of telefoonnummer gedeeld kunnen worden.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

Beveiliging gegevens

Hej hej spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en-of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar uw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. Bij een eventueel datalek zal hej hej u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens

Hej hej bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacy beleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving. Wanneer u zich via de website heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven.

Indien het niet meer nodig is om persoonsgegevens te bewaren c.q. in ieder geval na vijf jaar na het laatste bezoek aan de website of locatie, zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren. Dit houdt in dat de gegevens niet meer naar u herleidbaar zijn. U krijgt hier vooraf een melding van en heeft dan 30 dagen de tijd te reageren. Als u besluit en ons laat weten niet geanonimiseerd te willen worden dan blijft u toegang houden tot uw account, bestelhistorie en kunnen wij u gepersonaliseerde communicatie sturen, anders niet. Wij registreren dit voor de gepersonaliseerde servicemails. Op het moment dat uw gegevens zijn geanonimiseerd kan dat niet meer worden teruggedraaid.

Indien u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief, dan kunt u zich middels de afmeldlink in de e-mail afmelden.

Sommige gegevens kunt u zelf verwijderen zoals cookies.

Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens

Via het e-mailadres info@hejhej,nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ons, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Hej hej zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Er is veel gaande omtrent privacy en de Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend aangepast en verscherpt. De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nu uitgewerkt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacy beleid aanpassen. Via de website wordt het actueel geldende privacy beleid weergegeven. Deze versie is opgesteld op 31 mei 2018.