0

Privacybeleid hej hej

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens hej hej zowel online (onder meer via onze websites) als offline verzamelen en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken.

In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om jou als bezoeker van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. In dit privacybeleid omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen.

Waarom verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Jouw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een bestelling van producten via onze webshop. Jouw bestelhistorie wordt gekoppeld aan je naam en e-mailadres. Wij hebben dan inzichtelijk wanneer je ons hebt bezocht en kunnen jou beter van dienst zijn.

1. Persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een bestelling zijn een aantal gegevens verplicht zodat wij je kunnen identificeren als de rechtmatige eigenaar van de bestelling. Voor- en achternaam, mailadres, adres en telefoonnummer zijn verplicht. Bestelnotities en/of bedrijfsnaam zijn optioneel. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Gekochte producten te kunnen uitgeven en toesturen.
– Te informeren over de bestelling en producten die online zijn gekocht.
– Om je gepersonaliseerde berichten te kunnen sturen.
– Gegevens als woonplaats worden ook anoniem verwerkt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.

2. Bestelgegevens

In jouw bestelhistorie verzamelen en verwerken wij ook de transactiegegevens. Dit is nodig voor de uitvoering van de koopovereenkomst en het verzenden van je bestelling. Het kan hier dan gaan om: datum en tijd uitgifte bestelling, adres, prijstype, jouw akkoord met de algemene voorwaarden en registratie van andere opties die al dan niet tijdelijk worden aangeboden in het bestelproces. Deze gegevens worden ook anoniem gebruikt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.

3. Mailings

Wij willen graag met jou in contact komen en blijven. Wij doen dit op verschillende manieren, maar vooral met mail. Wij hebben verschillende soorten e-mails die je kunt ontvangen. Wij bevestigen jouw aankoop via e-mail en informeren je als je bestelling onderweg is. Dit zijn automatisch gegenereerde berichten en zijn onvermijdelijk. Maar ook na jouw bestelling willen wij graag met je in contact blijven. Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en zullen hier dan ook om vragen. Je kunt je hier ten alle tijden voor afmelden onderaan de mail.

4. Correspondentiegegevens

Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie.

5. Cookies

Onze website en webshop maken gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Sommige cookies zijn nodig voor een juiste werking van de website en webshop. Wij doen dit zodat wij weten of het gaat om een eerste bezoek aan de website, benodigde tijd om een bestelling te plaatsen, welke webpagina’s bezocht worden, of de webshop goed werkt of geoptimaliseerd kan worden en/of waar in het bestelproces iemand afhaakt.

6. Beeld- en/ of geluidsopnamen

Tijdens het bezoek aan o.a. promotie-evenementen van hej hej, kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer wij deze opnamen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals filmpjes of foto’s delen via social media of via andere media zoals de krant of TV), dan zullen wij dat vooraf kenbaar maken.

Het delen van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als jij deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Ons privacy beleid dekt niet het gebruik van de website van derden. Om deze reden aanvaardt hej hej geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren je dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.

Beveiliging gegevens

Hej hej spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar jouw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. Bij een eventueel datalek zal hej hej jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens

Hej hej bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. En in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacybeleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving. Wanneer je je via de website hebt aangemeld om onze mails te willen ontvangen, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens totdat je je hebt uitgeschreven.

Indien het niet meer nodig is om persoonsgegevens te bewaren c.q. in ieder geval na vijf jaar na het laatste bezoek aan de website, zullen wij jouw persoonsgegevens anonimiseren. Dit houdt in dat de gegevens niet meer naar jou herleidbaar zijn. Op het moment dat jouw gegevens zijn geanonimiseerd kan dat niet meer worden teruggedraaid.

Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens

Via het e-mailadres info@hejhej,nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ons, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. Hej hej zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

De Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend aangepast en verscherpt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacybeleid aanpassen. Via de website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven. Deze versie is opgesteld op 24 maart 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies. Privacy